Vikarhistorie

Nu har jeg tid
til patienterne

Udforsk

Rikke Lysdal har som vikar genfundet glæden ved at være sygeplejerske, fordi patientkontakten igen er den vigtigste opgave. Hun oplever det personlige og faglige overskud som den største fordel ved at være vikar.

Rikke tog springet til freelancevikar: Nu har jeg tid til patienterne

I nogle perioder arbejder hun ekstremt meget og tager både dag- og nattevagter. Bagefter holder hun fri i et stykke tid, hvis hun har behov for det. Men hun bestemmer selv, og det gør hele forskellen.

Rikke Lysdal er uddannet sygeplejerske og har i alle årene arbejdet i psykiatrien. Efter mange år som fastansat følte hun sig presset i et system, hvor der var store krav til dokumentation og koordinering og stadig mindre tid til kerneopgaven med at tage sig af patienterne.
– Jeg gik ofte hjem med en følelse af stress og at jeg ikke slog til som sygeplejerske. Jeg endte med at tage orlov for at passe på mig selv og revurdere mit arbejdsliv, fortæller hun

Overskuddet er det bedste

Under orloven meldte Rikke Lysdal sig som vikar for at prøve sig selv af på forskellige afdelinger og i nye faglige sammenhænge.
– Det jeg oplevede var, at jeg kom tilbage til glæden ved at være sygeplejerske. Når man kommer som vikar, er den vigtigste opgave at være sammen med patienterne. Det var jo derfor jeg blev sygeplejerske – og det giver mig et helt andet overskud, at dét er min vigtigste opgave. Selvfølgelig kan du også have travlt som vikar, men du skal møde op, yde dit allerbedste på dagen og så har du fri med god samvittighed.
I dag føler Rikke Lysdal igen, hun kan stå ved sit arbejde som sygeplejerske. Hendes nye arbejdsliv harmonerer også bedre med de ønsker, hun har til livet i øvrigt.
– Jeg behøver ikke at give afkald på noget i mit privatliv, som jeg har gjort i så mange år som fastansat. Har jeg behov for at være der for mine børn i løbet af ugen kan jeg det. Til gengæld har jeg ikke noget imod at tage nattevagter i weekenderne eller i perioder tage både dag- og nattevagter. For jeg har friheden til at koordinere det med min familie.

Som vikar bestemmer jeg selv

Rikke Lysdal er freelancevikar hos POWERCARE og har været det i 2 ½ år. Hun har svært ved at forestille sig at blive ansat på almindelige vilkår igen.
– Det bedste er det overskud jeg har fået – både på arbejde og når jeg holder fri. Jeg har min frihed til at arbejde alt det jeg vil, når det passer mig og jeg planlægger selv min arbejdstid. Jeg nyder, at jeg ikke behøver at tage tvungne vagter på helligdage eller i ferierne – for jeg bestemmer selv.

Bare spring ud i det

Rikke Lysdal bliver tit spurgt af veninder og kolleger hvordan det er være vikar. Spørgsmålene går især på om det er usikkert økonomisk og om hun savner sine kolleger.
– Jeg vil råde folk til bare at springe ud i det. Friheden ved at være vikar giver så meget overskud, både på det faglige og personlige plan. Min løn er væsentlig bedre end før, og jeg arbejder i gennemsnit 4 dage om ugen, fortæller Rikke Lysdal.

Jeg har mange kolleger

Selvom bopælen ligger i Nordjylland er arbejdspladsen stor og Rikke Lysdal arbejder i både Region Midtjylland og Region Nordjylland.
– Jeg kommer rundt på mange forskellige afdelinger. Men med tiden er de jo kommet til at kende mig på de afdelinger, hvor jeg kommer ofte – jeg har da fået en knuser, når de ser det er mig, der kommer. Så jeg synes også, jeg har kolleger, bare mange flere end hvis man kun arbejder på én afdeling, siger Rikke Lysdal med et smil.

Yd dit bedste, når du er der

Ifølge Rikke Lysdal er der en enkel metode til, hvordan man bliver en god vikar.
– Mit bedste råd er at spørge ind til hvilke forventninger de har til dig, når du kommer ud på afdelingen. Spørg direkte: Hvad forventer du at jeg skal tage mig af i dag? Yd så dit allerbedste, når du er der. På den måde vil du opleve at gøre det overraskende godt og at du kan gå hjem med følelsen af, at du kan stå inde for dit arbejde som sygeplejerske, siger Rikke Lysdal.

Dine fordele som vikar
Dine fordele som vikar
  • Branchens bedste vilkår & løn
  • Fleksible arbejdstider & vagter
  • Det perfekte kompetencematch
  • Kontinuerlig kvalitessikring
  • Høje etiske standarder
  • Tilgængelighed 24/7