Vikarhistorie

Hver dag er en ny dag

Udforsk

Louise Kloster er sygeplejerske i hjemmesygeplejen hos POWERCARE. Hun arbejder på fuld tid i hjemmesygeplejen og hun er vild med, at alle dage er forskellige. Det er vigtigt for Louise at udfordre sig fagligt og have et stort ansvar og selvstændighed i jobbet. Vi har stillet Louise seks spørgsmål om jobbet som sygeplejerskevikar.

Hvorfor arbejder du som vikar – og hvor var du før?

”Jeg meldte mig som vikar i 2017 for at prøve en masse forskellige ting af og udfordre mig selv. Jeg er uddannet i 2015 og arbejdede to år med rehabilitering og genoptræning. Her havde jeg prøvet langvarige forløb med borgerne. Som vikar oplever jeg kun brudstykker af forløbene. Jeg møder dem kun på den dag, hvor jeg er vikar – og det kræver, at jeg er hurtig til at danne relationer og kontakt med borgerne, så det kræver noget helt andet.”

Hvad kan du godt lide ved at arbejde i hjemmesygeplejen?

”Jeg kan rigtig godt lide, at hver dag er forskellig med nye udfordringer. Hver dag er en ny dag. Jeg tog jobbet for to år siden for at udfordre mig selv på en ny måde og det bliver jeg fortsat på daglig basis – både fagligt og personligt. Jeg udvikler mig hele tiden og jobbet giver mig god erfaring. Til gengæld er det også min egen forpligtelse at søge ny viden og holde mig opdateret fagligt. Jeg er vikar i flere forskellige kommuner og det er vigtigt at vide, hvordan arbejdsgangene er ved hvert sted.”

Hvordan adskiller arbejdet som sygeplejerske i hjemmesygeplejen sig fra at arbejde på sygehus?

”Min erfaring fra sygehus favner ikke bredt. Jeg har mine praktikker at sætte som relation. Jeg kan godt lide  den relation og kontakt til lægen samt min rolle som sygeplejerske, når man arbejder kommunalt. Jeg holder af at arbejde i kommunen, hvor sygeplejersken som regel er den fagperson, som de andre faggrupper støtter sig op af og lytter til – men samtidig være meget bevidst om egne kompetencer og faglige formåen. I kommunen er arbejdet meget selvstændigt og beslutningerne træffes på baggrund af din vurdering i øjeblikket. Samtidig er der god mulighed for sparring og vidensdeling med kollegaer, når behovet opstår. Den måde at arbejde på i hjemmesygeplejen, trives jeg rigtig godt i.”

Hvad synes du, der kendetegner en god vikar?

“At man kommer ind med et kæmpe smil og husker, at vi er her for at hjælpe hinanden. Du er blevet booket som fagperson, fordi de har brug for, at du udfører et stykke sundhedsfagligt arbejde.
Man skal også være bevidst om de forskellige kasketter, man har på som vikar: Dels er du borgerens sygeplejerske skal sørge for, at han/hun får den bedst mulige pleje. Samtidig repræsenterer du hjemmesygeplejen i kommunen, når du er hos borgeren. Dernæst er du POWERCAREs ambassadør, og hvis du gør et godt stykke arbejde, så kan du eller dine kolleger blive booket en anden gang. Alle roller har stor værdi og vigtige på hver sin måde”

Hvad kan du bedst lide ved at være vikar?

”Den selvstændige arbejdstid giver stor frihed – selv om jeg arbejder fuld tid som vikar, kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil have weekendvagter og fri. Det passer bare så godt i mit liv lige nu.
Og at hver dag byder på nye arbejdsgange, spændende arbejdsopgaver og den aldrig ligner dagen før”

Hvad er forskellen på at være vikar og ansat som sygeplejerske?

“På det faglige område er der ikke så stor forskel. Der er ikke noget, du ikke kan som vikar. Jeg har også de svære samtaler og kontakt med borgere og pårørende. Jeg er med til at justere i borgerens behandling og fremadrettede forløb. Som vikar har du naturligvis ikke den opfølgende kontakt og lange forløb med borgerne – men du har en lige så stor sygeplejefaglig forpligtelse og indflydelse på, at borgeren får den bedste behandling på din vagt,” siger Louise Kloster og tilføjer:
“Selvom jeg er vikar, føler jeg mig som en del af en personalegruppe, når jeg kommer rundt i kommunerne og også hos POWERCARE. Jeg kan kun anbefale at prøve vikarlivet. Det er givende på så mange måder. ”

At man kommer ind med et kæmpe smil og husker, at vi er her for at hjælpe hinanden.
Person
Louise, sygeplejerskevikar
Om at være POWERCARE-vikar i hjemmsygeplejen
Dine fordele som vikar
Dine fordele som vikar
  • Branchens bedste vilkår & løn
  • Fleksible arbejdstider & vagter
  • Det perfekte kompetencematch
  • Kontinuerlig kvalitessikring
  • Høje etiske standarder
  • Tilgængelighed 24/7