vikar / spesialleger

Vi rekrutterer
spesialleger
som vikarer i
hele Norden

POWERCARE headhunter og rekrutterer spesialleger og operasjonsteam til vikariater og faste stillinger på sykehus og klinikker i hele Norden.

vikar / spesialleger

Vi rekrutterer
spesialleger
som vikarer i
hele Norden

POWERCARE headhunter og rekrutterer spesialleger og operasjonsteam til vikariater og faste stillinger på sykehus og klinikker i hele Norden.

Spesiallege vikar

POWERCARE håndterer daglig en rekke spennende oppgaver til spesialleger på sykehus og klinikker på tvers av Norden. Vårt fokus på kvalitet og oppdatert kompetanse hos våre vikarer gjør at vi ikke bare matcher andre, men tilbyr vikarer som kan gjøre en livsviktig forskjell. Mange hundre spesialleger har allerede valgt å være tilknyttet POWERCARE som vikar. Det betyr at vi dekker langt de fleste spesialområdene i hele Norden.

Møt en av våre spesiallegevikarer

Den 74-årige revmatologen Mette Harreby hadde egentlig bestemt seg for å gå av med pensjon i 2017. Med åtte barnebarn og et avsluttende forskningsprosjekt på kalenderen var det ikke slik at hun manglet noe å fylle tiden med. Likevel har hun valgt å arbeide som legevikar i Norge, og opplever nå igjen gleden ved pasientkontakten. Samspillet mellom lege og pasient er utrolig viktig. Det er viktig å få formidlet tingene på den riktige måten, å finne ut hva nettopp denne pasienten har behov for. Det er det essensielle for meg, sier Mette Harreby. Merk at videoen er på dansk.

Mette Harreby  Spesiallegevikar 

Om våre vikariater

Når en spesialist skal ut på vikariater, gir vi råd og veileder kandidatene faglig, personlig og praktisk hele veien – fra valg og forberedelse av oppgaven, til gjennomføring av vakter, og til avslutning av vikariatet. Vi fungerer som aktiv sparringpartner ved faglige utfordringer, som bindeledd mellom kandidaten og avdelingen og som støtte ved praktiske utfordringer. I de periodene hvor kandidaten ikke er i vikariater, holder POWERCARE seg hele tiden oppdatert med kandidatenes ønsker, private og faglige krav, og omvendt har vi også fortløpende kontakt med kundene våre for å være på bølgelengde med deres ønsker og behov. Kort sagt – vi gjør en stor innsats for å gjøre alle parter tilfredse.