Vikar / Jordmødre

Som vikarer skaper
jordmødrene våre trygge
rammer for de gravide og nyfødte

Med mer enn 500 jordmødre tilknyttet POWERCARE har vi ressurser til å rykke ut der det er behov for det. Med vår hjelp skal vordende mødre få den støtten de trenger for å føle seg i trygge hender.

Vikar / Jordmødre

Som vikarer skaper
jordmødrene våre trygge
rammer for de gravide og nyfødte

Med mer enn 500 jordmødre tilknyttet POWERCARE har vi ressurser til å rykke ut der det er behov for det. Med vår hjelp skal vordende mødre få den støtten de trenger for å føle seg i trygge hender.

Jordmorens kjerneopgaver

Jordmorens kjerneoppgaver er å ivareta kvinnen gjennom  graviditet, fødsel og svangerskapsforløp, derfor har vi vikaroppgaver innenfor både:

  • Svangerskap
  • Fødsel
  • Permisjon

 

POWERCARE håndterer daglig en lang rekke oppgaver til jordmødre på sykehus over hele Norden. Vårt fokus er at jordmødrene kan håndtere oppgaven best mulig, slik at de settes inn med det samme og gjør en positiv forskjell for både mor, barn og avdelingens fastansatte personale.

Som jordmor i POWERCARE får du en palett med muligheter å navigere i. Du kan som jordmor i POWERCARE alltid velge hvilket område du har størst interesse for å arbeide i. Du kan ta vakter i Norge og resten av Norden.

Vi sørger for bolig og reise i samarbeid med deg, slik at du kan fokusere på kjerneoppgavene dine som jordmor.

Hos POWERCARE får du en høy lønn og mulighet til å utvikle din jordmorfaglige kompetanse og få faglige relasjoner på tvers av grenser.

Om våre vikariater

Når en spesialist skal ut på vikariater, gir vi råd og veileder kandidatene faglig, personlig og praktisk hele veien – fra valg og forberedelse av oppgaven, til gjennomføring av vakter, og til avslutning av vikariatet. Vi fungerer som aktiv sparringpartner ved faglige utfordringer, som bindeledd mellom kandidaten og avdelingen og som støtte ved praktiske utfordringer.

I de periodene hvor kandidaten ikke er i vikariater, holder POWERCARE seg hele tiden oppdatert med kandidatenes ønsker, private og faglige krav, og omvendt har vi også fortløpende kontakt med kundene våre for å være på bølgelengde med deres ønsker og behov.

Kort sagt – vi gjør en stor innsats for å gjøre alle parter tilfredse.